ඉරිතැලී ගිය… ජීවිතේ මගේ… නිමවු වැස්සයි… ඔබේ ආදරේ…

ඔක්තෝබර් 29, 2011 at පෙ.ව. 11:13 (නිර්මාණාත්මක දෑස...) (, , , , , , , , , )

" ඔබෙ සුවඳ ඇවිත්... රහසේ... හද දොර ලඟ... ඉඟි කෙරුවේ... "

මුලු ලොවම…. නිදිවු මොහොතේ….
මා ඇහි පිල්ලම් නැත….
නිදි පැතුවේ….
ඔබෙ සුවඳ ඇවිත්…. රහසේ….
හද දොර ලඟ….
ඉඟි කෙරුවේ….

මිහිඳුම් බිඳගෙන…. එන හිරු කැන් දහරා….
පුබුදු කරාවී….
කැකුලු මල් නිදනා….
මා හද ගැඹුරේවූ…. සෙනෙහස් රුහි දහරා….
ජීවත්කරවන….
රුධිරය ඔබම තමා….

ජීවිතය නම්….. හිමව් ගිරි අරණේ….
තනිකමම විඳි….
නියං රුදු සමයේ….
ඉරිතැලී ගිය…. ජීවිතේ මගේ….
නිමවු වැස්සයි….
ඔබේ ආදරේ….

නිර්මාණය: ගිහාන් චින්තක ජයවර්ධන

තිරසබැඳිය ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

මේ අපේ දේශයයි… අප හැදු වැඩු මව්බිමයි… මේ අපේ ශක්තියයි… අප වෙත පණ දුන් බිමයි…

ඔක්තෝබර් 8, 2011 at පෙ.ව. 10:50 (නිර්මාණාත්මක දෑස...) (, , , , , )

" මේ අපේ දේශයයි... අප හැදු වැඩු මව්බිමයි... මේ අපේ ශක්තියයි... අප වෙත පණ දුන් බිමයි... "

සිව්මහා…. ගංගා නදී….. ගලාබසිනා…..

ඵලබරවී….. තුරුලතා…. සෙමින් සැලෙනා…..

මල් සුවඳින් පිරි ඒ පවන ඇදී එන්න…..

සයුරේ මුතු කැටයයි මේ….. ශ්‍රී ලංකා……

 

මේ අපේ දේශයයි….. අප හැදු වැඩු මව්බිමයි…..

මේ අපේ ශක්තියයි…. අප වෙත පණ දුන් බිමයි…..

ලොව හැම තැන …. රැව්දුන් නමයි…..

වන්දේ මා… මව්බිම ශ්‍රී ලංකා…..

 

වැව්,මහා දාගැබ් තනා දහඩියෙන්……

හෙළයේ මහා විරුකම් පෑ මිනිසුන්…..

අහසින් වැටි වතුරෙන්…. අස්වද්දා කෙතු රන්වන්…..

රට ගොඩනැගුවා ගුණ දම් වලින්…….

 

මේ අපේ දේශයයි….. අප හැදු වැඩු මව්බිමයි…..

මේ අපේ ශක්තියයි…. අප වෙත පණ දුන් බිමයි…..

ලොව හැම තැන රැව්…. දුන් නමයි…..

වන්දේ මා… මව්බිම ශ්‍රී ලංකා…..

 

ලෙයින් තෙත්වූ වියරු යුද ගිනිදැල්…….

නිවා දැමූ අප ගේ රණ සූරයින්…..

ජයග්‍රහණයේ උල්පත…. ශ්‍රී ලංකා බැව්…..

පෙන්නා දුන්නේ මුලු ලොවටම එලෙසින්…..

 

මේ අපේ දේශයයි….. අප හැදු වැඩු මව්බිමයි…..

මේ අපේ ශක්තියයි…. අප වෙත පණ දුන් බිමයි…..

ලොව හැම තැන …. රැව්දුන් නමයි…..

වන්දේ මා… මව්බිම ශ්‍රී ලංකා…..

 

සාගරයෙන් වටවූ මුතු ඇටයයි මේ…..

නෙක මල්ඵලින් පිරුණු, වන සිව්පා ඇත්තේ…..

අදිටනින් පෙරට යන….  මිනිසුන් ලෙස මේ….

පින්බිම රැකගනිමු අප සදා…..

 

මේ අපේ දේශයයි….. අප හැදු වැඩු මව්බිමයි…..

මේ අපේ ශක්තියයි…. අප වෙත පණ දුන් බිමයි…..

ලොව හැම තැන…. රැව්දුන් නමයි…..

වන්දේ මා… මව්බිම ශ්‍රී ලංකා…..

 

නිර්මාණය: ගිහාන් චින්තක ජයවර්ධන

තිරසබැඳිය ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

කුරා කුහුඹුවෙකි…. ඔබ ළඟ…. ගුරු දෙව්නි….

ඔක්තෝබර් 4, 2011 at පෙ.ව. 9:33 (නිර්මාණාත්මක දෑස...) (, , , , , , , )

"ලොවක් දිනූ....මුත් මා....මේ ජීවිතයේ....කුරා කුහුඹුවෙකි....ඔබ ළඟ....ගුරු දෙව්නි...."

වේවැල් කසායෙන්…. රිදි පය…. ඒ දවසේ….

සැප සළුපිළෙන්…. සැප වින්දේ…. අද සිත්සේ….

ලොවක් දිනූ.… මුත් මා…. මේ ජීවිතයේ…..

කුරා කුහුඹුවෙකි…. ඔබ ළඟ…. ගුරු දෙව්නි….

 

සාගින්දරෙන්…. දැවි කුස…. දිය පොඳෙන් තෙමා….

සැතපුම් ගණන්…. අකුරට මා…. ඇවිදගියා….

ලොවක් නුදුටු…. නුවණැස මගෙ පෑදුනිසා….

මිනිසෙකු වෙලා…. ජය දද ලොව නැංවූවා….

 

සැප රියවලින්…. යයි මඟතොට…. ඔබෙ සිසුවන්….

ඔබ තව පයින්.… යන්නේ හිරු…. වියන යටින්….

කරදහි කාසි.… අතමිට ඔබෙ…. සරු නැතිමුත්….

ඔබ ලැබු ධනය…. සැනසීමයි…. සදා උතුම්….

 

නිර්මාණය: ගිහාන් චින්තක ජයවර්ධන

තිරසබැඳිය ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

මතකයි ඒ අපෙ සමනල් වයසේ…. සුදු ඇඳුමින් අකුරට ගිය කාලේ….

ඔක්තෝබර් 3, 2011 at පෙ.ව. 8:29 (ජීවිතය පුරාවට දැනෙවී..., නිර්මාණාත්මක දෑස...) (, , , , , , )

" කාලය කෙලෙසින්.... නපුරුවුනාදෝ.... උදුරන්නට ඒ අපේ බාලේ.... "

මතකයි ඒ අපෙ සමනල් වයසේ….

සුදු ඇඳුමින් අකුරට ගිය කාලේ….

සිහිවේ නෙතඟට කඳුලක් උනා….

රසබරවූ දහතුන් වසර අපේ….

 

පාඩම් පොත උන්…. අමරලා නයනලා….

පිටු අතරේ හිරවී….

රූපවලට පැහැ…. දුන්නු පාට හුණු….

සැදෑ සමය ගෙවතී….

රවුම් අදින්නට…. හරඹ කරපු….

කවකට්ටත් අද තනිවී….

පාසල් ටයි පටියත්…. හොර රහසේ….

කඳුලු හලා හැඬුවේ….

 

දඟකම් කලදා…. දඬුවම් දුන් ඒ….

වේවැල  වෙන ගුරුමවක් අතේ….

එක්ව අකුරු කල…. මේසය අද්දර….

වෙන අයමයි රැස්වී උන්නේ…….

දුකට සැපට උන්…. ‍යහලු ‍යෙහෙළියන්.

තැන තැන විසිරී ගොස් ඇත්තේ…….

කාලය කෙලෙසින්…. නපුරුවුනාදෝ….

උදුරන්නට ඒ අපේ බාලේ….

 

නිර්මාණය: ගිහාන් චින්තක ජයවර්ධන

තිරසබැඳිය එක් ප්‍රතිචාරයක්

සිහින දැහැනම…. බිඳ වැටී…. යන්නේ අප මනු ජීවිතේ….

ඔක්තෝබර් 1, 2011 at ප.ව. 2:59 (නිර්මාණාත්මක දෑස...) (, , , , , , )

මායාවකි ඒ.... දිනුම සැමදා..... එයයි සත්‍යය.... මේ ලොවේ....

සිහින දැහැනම….

බිඳ වැටී….

යන්නේ අප මනු ජීවිතේ….

ලැබූ දිනුමක්….

නැත කවරදා….

පැරදුමයි….

නිති ජීවිතේ….

 

මුවඟ නැඟි ඒ….

සිනහ හසකැන්….

සැනින් කඳුලැලි….

බොඳ කලා….

ජීවිතයේ ඇති…..

පරම සත්‍යයයි….

මෙලොව මිනිසුන්….

නිති විඳිනා….

 

මෙලොව දුටු දා….

හිඳන් නෙතු දෙක….

පියවනතුරුම….

ජීවිතේ.

මායාවකි ඒ….

දිනුම සැමදා…..

එයයි සත්‍යය….

මේ ලොවේ….

නිර්මාණය: ගිහාන් චින්තක ජයවර්ධන

තිරසබැඳිය එක් ප්‍රතිචාරයක්

« Previous page